CÙNG

Vo cung _ Harry Van

VÔ CÙNG

có lúc thấy mình là lá, thay màu mới khi gió hè
đến.

có bình yên nào không xót xa !

Nơi nào đó, dòng sông đã rũ mình.

Gió, sẽ lặng
khi ta đến vô cùng?

Lắm khi cứ đi, để thấy được điểm vô cùng màu gì.

@Harryvan,
memo. Hè 2019

p.s Đi xa, mang giày Nike thì tuyệt vời, đi không mỏi chân )