Tet 2013
Tet, a sudden break for family, friends and slow life. Full of the batteries for 2013. Ready for new venture of refining Vietnam straw hats for Vietnam beaches, Vietnam teambuilding with The Beach House Danang, sharing Vietnam and travel industry to tourists and student.

*****
Câu trả lời cho khoảng lặng và ngoài vùng phủ sóng. Thời gian cho gia đình, bạn bè và thinh không.
Chặng đường 2013, hẹn gặp mọi người với sứ mệnh đem nón cói về biển, đến với Teambuilding Vietnam cùng The Beach House Danang, chia sẻ Việt Nam và kinh nghiệm du lịch đến Sinh Viên Đà Nẵng

Hai Sontra
Hải Sơn Trà
Hai Van 2
Hai Sontra

farm stay 1 Farm 7 Farm 6 Farm 5 Farm 4 farm 3 Farm 2 Coffee flower 1

Dhung Cafe 18

Dhung Cafe 9

Dhung Cafe 5

Dhung Cafe 2

Leave a Reply

Next Post

Coffee Flowers Tet 2013, Cư Mgar, Đak Lak

Sat Mar 30 , 2013
      Coffee Flowers Tet 2013, Cư Mgar, Đak Lak  Spring 2013, time for coffee flowers.  As always, wandering through coffee farms, villages is […]
%d bloggers like this: