Hai Son Tra

Archives

Hat dog # Gã nghiện Mũ, http://www.mucoisontra.com Shoe Dog – Kẻ Nghiện Giày, một quyển sách kê đầu giường cho những ai đi tìm giá trị riêng trên hành trình cá nhân. Sách cũng mang nhiều giá trị khích lệ tinh thần cho  người Khởi nghiệp – Start up. Không chỉ là câu chuyện kinh doanh, Phil kể hành trình thú vị của mình theo cách riêng và rất sáng tạo. “Gã… Read More

Thông Tin Tuyến Điểm Du Lịch Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Sơn Trà  Bản nháp đầu tiên được thực hiện khi tôi còn đảm trách Trung Tâm Du Lịch MICE – Vitours. Ngày đó, Bán Đảo Sơn Trà được tôi ưu tiên phát triển loại hình du lịch Team Building kết hợp khám phá thiên nhiên Sơn Trà, Teambuilding Biển… Tài liệu Tuyến Điểm Sơn Trà được soạn thảo bởi nhóm Hướng Dẫn… Read More

Hình Ảnh Biển Sơn Trà, Post và link này như là một chia sẻ hình ảnh từ Chợ Mai – Sơn Trà. Hình ảnh được chọn lọc từ những khi lang thang và chia sẻ lại để anh em trong ngành và các cơ quan khác sử dụng. Hình ảnh sẽ được cập nhật dần từ data qua nhiều năm lưu trữ. Đối với các trường hợp đặc biệt, email Hải để… Read More