Hai Son Tra

Archives

Mũ Cói Rừng Pơ Mu Tây Giang

Gởi Tình Biển Về Núi Rừng Tây Giang, Memo. Chuyến đi Tây Giang, Quảng Nam 16-17.5.15 TÂY GIANG, QUẢNG NAM Được thành lập từ 2003,Tây Giang, huyện miền núi xa nhất thuộc tỉnh Quảng Nam về phía Tây Bắc. Với dân số hơn 16,000 người, Tây Giang là địa bàn sinh sống tập trung của đồng bào Cơ -Tu tại Việt Nam. 8/10 xã có đường biên giới, huyện là địa bàn… Read More