Tranh minh hoạ. Đơn Hồng Oai, Việt Nam
Tranh minh hoạ. Đơn Hồng Oai, Việt Nam

Nguồn Gốc Họ VĂN Việt Nam,
Nguồn. Họ Văn Việt Nam,
http://hovanvietnam.com/index.php?language=vi&nv=news&op=Lich-Su-Ho-Van/Truyen-thuyet-nguon-goc-Ho-Van-Viet-Nam-6

Bài viết này dựa vào một số tài liệu bằng chữ Hán Nôm được Ôg Văn Sỹ Thọ (Phái Quỳnh Thiện) dịch theo: Vè tích Văn tộc, theo cảo của Ôg Cao Biền (nhà dịa lý đại tài nước Trung Quốc) và theo bài viết của Ôg Tiến sĩ Văn Đức Giai. Đối chiếu với hình đất mộ Tổ tại núi Sứ thuộc địa phận xã Quỳnh Hợp nay là xã Mai Hùng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. -Xin bổ sung thêm về niên đại của Ông Cao Biền và hậu duệ của Ôg Cao Biền có mặt tại Việt Nam. Qua đó có thể xác định gần đúng về niên đại ngôi mộ Tổ tại Sứ Sơn.
Xa xưa có hai ông bà từ phương Bắc di cư đến phương Nam, khi đến vùng đất Châu Ái ( vùng đất Nghệ – Tỉnh ngày nay), sinh sống bằng nghề chèo đò trên sông Hoàng Mai (nay thuộc xã Mai Hùng-Quỳnh Lưu-Nghệ An).
Tuy cuộc sống nghèo khó nhưng Ông Bà lại khí khái , hay làm việc nghĩa, lấy Nhân Cơ- Nghĩa Chỉ làm nền móng cho cuộc sống, ghét bỏ gian ngoa, xu nịnh. “Kính sở tôn, ái sở thân” đó là phong cách cuộc sống của Ông Bà mà nhân dân khắp vùng Ông Bà sinh sống ca ngợi và được truyền khẩu cho đến ngày nay.
Gần ngôi nhà Ông Bà ở có cây đa cổ thụ, sau một đêm mưa to bão lớn, cây đa bị đổ, sáng ra Ông Bà thấy ở gốc đa có mấy cái tiểu , mở xem thì đó là mấy tiểu vàng. Ông Bà đem vào cất giữ trong nhà, đợi có người mất của đến tìm lại sẽ trao cho họ. Cuộc sống bằng nghề chèo đò ngang sông, sinh sống đạm bạc vẫn như xưa.
Thời gian sau , có mấy người từ Tung Hoa – có lẽ là cháu, chắc của người cất dấu hai tiểu vàng – theo di chúc của người trước để lại, họ đã đến tìm lại mấy tiểu vàng đó. Ông Bà biết là mấy tiểu vàng đó là của các vị khách kia, mang ra trao lại cho khách. Sau khi nhận lại của, các vị khách xin biếu Ông Bà một nữa số vàng, song Ông Bà quyết không nhận, vì cho rằng của đó không chính do mồ hôi của mình làm nên.
Cảm kích trước tấm lòng cao cả của Ông Bà. Để đáp ân, họ tìm thầy địa lý giỏi tầm sơn điểm huyệt cho Ông Bà, ngõ hầu sau này con cháu của Ông Bà đời đời hưởng phúc, công hầu khanh tướng vinh quang.
Thấy Ông Bà tuổi cao sức yếu, không còn sống được bao lâu nữa, họ bàn với Ông Bà nên biệt ly, hy sinh cao cả cho con cháu mai sau đời đời hưởng phúc. Ông Bà đã ngồi vào chum kiệu, ngậm sâm với ngọn đèn bách nhật chôn xuống huyệt
Cảnh biệt ly đó được dấu kín, dân quanh vùng không ai biết. Con cháu trong nhà vẫn chèo đò ngang, tiếp nối nghề của cha ông kiếm sống.
Mấy năm sau, có tướng giặc bị quân triều đình ta đánh trọng thương nặng ở cửa Lạch Cờn chạy vào Hoàng Mai, gặp con cháu Ông Bà chèo đò xin ăn và cứu chữa, sau khi được cho ăn và cứu chữa, tướng giặc tự trói tay và tự thú với người chèo đò xin hàng, yêu cầu gia đình đem nộp lên nhà quan để hưởng công .
Do đã có công lớn bắt được tướng giặc, nên triều đình lúc bấy giờ đã thưởng công, cho con cháu của Ông Bà được vào ăn học trong triều. Từ đó nổi lên một họ tộc Văn có nhiều người thành đạt trong chốn quan trường về cả văn, lẫn võ trãi dài qua các thời đại lịch sử của dân tộc, từ: Đinh-Lê (Tiền Lê)- Lý- Trần – Lê (Hậu Lê) – Nguyễn – Hồ Chí Minh………Các Công hầu khanh tương Văn tộc được trong triều kính nễ, người dân ủng hộ.
Dân tộc Việt Nam suốt mười thế kỷ (1000 năm) bị đô hộ của phương Bắc –Từ năm 111 trước công nguyên (nhà Tây Hán ) đến năm 938 (nhà Nam Hán) Ngô Quyền giành được độc lập thì không một họ tộc nào có được sử sách lưu truyền cho hậu duệ. Riêng Văn Tộc của chúng ta cho đến thế kỷ 13 mới thấy xuất hiện trong gia phổ của các chi, phái. Sự thất tích của Văn Tộc cũng không nằm ngoài lý do trên.

 

 

Họ Văn Việt Nam,
Họ Văn Việt Nam,
Mai Hùng - Quỳnh Lưu - Nghệ An, vùng đất mộ Tổ họ VĂN Việt Nam,
Mai Hùng – Quỳnh Lưu – Nghệ An, vùng đất mộ Tổ họ VĂN Việt Nam,
Nhờ thờ Tổ họ Văn, Việt Nam, Xã Mai Hùng, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Nhờ thờ Tổ họ Văn, Việt Nam, Xã Mai Hùng, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Nhà thờ Tổ họ VĂN, Việt Nam, xã Mai Hùng, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Nhà thờ Tổ họ VĂN, Việt Nam, xã Mai Hùng, Quỳnh Lưu, Nghệ An
Một lần tìm đến nguồn cội để còn thấy thong dong trong cuộc đời
Một lần tìm đến nguồn cội để còn thấy thong dong trong cuộc đời
Hai Son Tra _ 19
Văn Hữu Hải, 

Leave a Reply

Next Post

Tham vọng làm mới du lịch biển và teambuilding Việt Nam với chiếc nón cói

Sun Sep 1 , 2013
Đam mê, ước mơ  & trải nghiệm, Tham vọng làm mới du lịch biển & teambuilding Việt Nam với chiếc nón cói Càng trưởng thành, […]
%d bloggers like this: