Hỗ Trợ Nhóm Dệt Thổ Cẩm Dhroong, Đông Giang, Quảng Nam

By haisontra 4 years ago

Nhóm Dệt Thổ Cẩm Dhroong, Đông Giang, Quảng Nam  Nhóm dệt gồm hơn 30 Phụ nữ của làng Dhroong, Xã Sông Côn, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam được thành lập trên tinh thần cải thiện đời sống, bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Cơ Tu. Ban đầu, […]

%d bloggers like this: