Doi Bo (2)

Đôi Bờ
https://youtu.be/bZFz_h6SM0o

Có những đôi bờ, tưởng gần nhưng xa vời vợi

Có những bình dị, là nhịp của tháng cùng ngày

Có những yên bình, gọi bình yên nối tiếp bình yên

Có những yêu thương, bỗng rong rêu qua mong cùng đợi

Có một đôi bờ, lãng đãng trôi, một sáng,
hoá đôi bờ.

Qui sera, qui sera, no matter What life will be.

#reinvention #đôibờ

@Harry,
8.19

Leave a Reply

Next Post

VIETNAM EVENTS HAT

Fri Aug 9 , 2019
VIETNAM EVENTS HAT Whether you’re planning  Events in Viet Nam, we’ll you customize eco hats in Viet Nam. Vietnam Conical –hat, straw hat, synthetic fabric […]
%d bloggers like this: