CHỢT

Chợt Chợt
Chợt
Chợt

Chợt
Chợt nhận ra mình không là ngày cũ 
đau thương hóa bình yên 

sông rồi gặp ở biển
mưa đến xóa dấu vết
tuổi thơ còn là mùa hoa cũ

niềm vui nhỏ như chờ mưa đến 
nhìn đám hoa nở, đom đóm loạng choạng đêm hè, tiếng tu hú gọi đàn giữa khuya…

đủ nắng, hoa bung màu tươi mới 

Hai Son Tra 
Hè 2019