Hai Son Tra

K.H.Ă.N & H.O.A.H.Ồ.N.G.Đ.Ỏ   Khăn choàng và Hoa Hồng. Dòng khăn với cảm hứng về SỨC MẠNH – CƠ TU YAYA Thông điệp về SỨC MẠNH từ vùng núi với hoạ...

“MẸ BỒNG CON • Điêu khắc gỗ, theo văn hoá truyền thống đồng bào Cơ Tu  • Tác phẩm của Già làng Y Công, người Đông Giang Quảng Nam Cảm ơn...

Một ghi chép khá chi tiết về các món ăn hàng ngày của đồng bào Cơ Tu. Nhiều đoạn ghi chép còn dài, dù vậy, đây là một trong các ghi...

Nhóm Dệt Thổ Cẩm Dhroong, Đông Giang, Quảng Nam  Nhóm dệt gồm hơn 30 Phụ nữ của làng Dhroong, Xã Sông Côn, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam được thành lập...

Nhóm Dệt Thổ Cẩm Dhroong, Đông Giang, Quảng Nam  Nhóm dệt gồm hơn 30 Phụ nữ của làng Dhroong, Xã Sông Côn, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam được thành lập...

Biển và Núi Rừng Chuyến đi lên rừng cây di sản Pơ- Mu Tây Giang, Quảng Nam được quyết định chóng vách sau câu chuyện phiếm trên biển Đà Nẵng. Nhóm...