BIỂN NHỚ

>>> mưa nhớ

những cơn mưa hè tươi mát

nhớ biển

trong sâu thẳm

Biển

còn

mùi thương nhớ

mưa đến

sẽ xoá dấu vết

ngày Biển cũ

xanh thẳm

@Harryvan,
Memo: Mưa núi, hè 2019