Hải Sơn Trà , About & Contact

Hai Son Tra, Viet Nam
hai-son-tra
@haisontra

Thông điệp lan tỏa # Sharing
“Sau cùng, không phải  bạn sống bao lâu, mà là chúng ta chọn để sống cuộc đời mình như thế nào ”  
”  In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years” ~ Abraham Lincoln

*** 

Thích sống chậm, trồng cay, may Mũ Cói  & Túi Cói Biển Việt Nam 
Leading slow-life; love growing trees, sewing Viet Nam straw beach hat & bag

haisontra
email.   haisontra.dn@gmail.com 

Viet Nam Seagrass Bag, Hai Son Tra
Viet Nam Seagrass Bag, Hai Son Tra
 
Mũ _Du _Lịch _Việt _Nam
Mũ Du Lịch Việt Nam
Túi_Cói _ Sài _ Gòn

Túi Quà Sài Gòn, Haisontra

Viet Nam Eco Gift Bag 2019
Túi Cafe Việt Nam, Ngôi Nhà Biển 

cropped-Hai-Son-Tra-003-2.jpg

4 thoughts on “Hải Sơn Trà , About & Contact

  1. Hello Long,
    Võng Ngô Đồng từ Cù Lao Chàm khoảng 2,2 tr một chiếc nhé. Chi phí gởi, Mr. Long tự thanh toán khi nhận.

Leave a Reply

%d bloggers like this: