VƯỜN GIÓ

VƯỜN GIÓ

Một ngày, tìm được mảnh đất đẹp nơi thiên nhien xanh mát để trồng vài luống rau, hoa cây  và cây thuốc. 

Trồng cây, cũng là lúc tạm lánh xa ồn ào ngoài kia, vui thú đời cây cỏ; thay vì phải lao vào đám đông và tìm những thứ không thuộc về mình. 

Vườn Gió là kế hoạch phía sau của Ngôi Nhà Biểnvới Túi Cói & Nón Cói Việt Nam.

Vườn Gió sẽ đón những bạn muốn sống chậm, trồng ít rau và cây thuốc.

Mong kết nối từ dòng tản mạn con con này. 

 

Hai Son Tra
Memo. Vườn Gió – Tea & Herb 

Vuon Gio
Vườn gió

vuon gio.jpg

Cay Thach Tung Rang Cua.jpg
Thạc tùng răng cưa, nguồn – http://www.fernsoftheworld.com/2014/05/22/huperzia-serrata/
Thông 3 la  _ Botany_Cz.jpg
Thông 3 lá, Khasi Pine,  nguồn  https://botany.cz/en/pinus-kesiya/

Vườn quốc gia Bidoup – Núi bà: Trung tâm đa dạng sinh học của Ðông Nam Á
http://www.dalat-info.vn/vn/tin-tuc/vuon-quoc-gia-bidoup–nui-ba-trung-tam-da-dang-sinh-hoc-cua-%C3%B0ong-nam-a-38512.phtml


Lâm Đồng: Hành động khẩn cấp bảo tồn và phát triển dược liệu
http://khoahocphattrien.vn/Dia-phuong/lam-dong-hanh-dong-khan-cap-bao-ton-va-phat-trien-duoc-lieu/20170615070236864p1c937.htm
Kỷ lục gia, Tiến sĩ Phạm S: Sáng tạo khoa học vì cộng đồng
http://www.nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/item/32798902-ky-luc-gia-tien-si-pham-s-sang-tao-khoa-hoc-vi-cong-dong.html

INTEREXREGAR
https://sites.google.com/site/dalatplants/


Dr. Phạm S
https://www.vsf.a-vse.org/2018/12/28/pham-s/

Cây Thạch Tùng Răng Cưa 
https://www.caythuocnamdantoc.com/2018/03/cay-thach-tung-rang-cua.html
http://www.fernsoftheworld.com/2014/05/22/huperzia-serrata/

Thông 3 lá, Khasi pine 

PINUS KESIYA Royle ex Gordon – Khasi Pine