N.Ó.N.l.Á.D.U.L.Ị.CH.H.Ạ.L.O.NG 


Non La aVocado _ Ha LongN.Ó.N.l.Á.D.U.L.Ị.CH.H.Ạ.L.O.NG

I love Viet Nam. Sau mỗi chiếc nón là sự cần mẫn của những người mẹ, người chị từ nông thôn đi ra !!!

Chẳng có gì vui hơn khi lại làm nón cho khách hàng của em gái mình sử dụng.

Chào biển, chào cái thú lanng thang và chào văn hoá Việt Nam khi nón được ra đến Hạ Long.

Cảm ơn “bà chủ” chơi đẹp khi cùng đồng hành những sản phẩm đậm tính văn hoá Việt Nam tại Hạ Long.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: