Hat dog # Gã nghiện Mũ


Mu coi Son Tra

Hat dog # Gã nghiện Mũ,
http://www.mucoisontra.com

Shoe Dog – Kẻ Nghiện Giày, một quyển sách kê đầu giường cho những ai đi tìm giá trị riêng trên hành trình cá nhân. Sách cũng mang nhiều giá trị khích lệ tinh thần cho  người Khởi nghiệp – Start up. Không chỉ là câu chuyện kinh doanh, Phil kể hành trình thú vị của mình theo cách riêng và rất sáng tạo.

“Gã Nghiện Giày, Phil Knight, một trong những người sáng lập cty có ảnh hưởng nhất thế giới, nhà sáng lập NIKE”

Tư duy về mình, Gã Nghiện Mũ hình thành cho mình dòng Nón Cói Đi Biển  riêng ở biển Sơn Trà. Chỉ có may mắn mới dẫn ta đến nơi một câu chuyện riêng, và ở đó ta nghe đầy đủ mùi vị của thăng trầm -nhiệt huyết, thăng hoa; và cả thất bại lẫn hy sinh. Và dường như may mắn chỉ đến khi chúng ta không ngừng nỗ lực từng ngày, càng nỗ lực, càng may mắn !!

Sau mọi thứ, qua nhiều khúc quanh, quả là chỉ có đam mê mới giúp ta dấn thân trọn vẹn. Tìm một hướng đi, không dễ đối với rất rất nhiều người. Với Gã Nghiện Mũ như tôi, Nón Cói là hành trình dẫn tôi về biển.

Bỏ qua nhiều cơ hội với công việc chuyên môn, tôi xây dựng cho mình là Gã Nghiện Mũ ở Sơn Trà. Ở đó, tâm thế về Biển luôn ” ổn định bền vững “.

“Khi khép lại hành trình cá nhân, ra biển, thấy nón cói, tôi mong bạn giữ lại sự tự do có được từ biển”

 

@haisontra
Hat dog – Gã Nghiện Mũ trên hành trình Đem Mũ Cói Về Biển Đà Nẵng  
http://www.mucoisontra.com

#nike#shoesdog#philknight#reinvention#hatdog#haisontra#ganghienmu#mucoisontra

 

Bán đảo Sơn Trà, Góc Nhìn từ Ala Carte đến Mân Thái

Bán đảo Sơn Trà, Góc Nhìn từ Ala Carte đến Mân Thái, nơi tôi hình thành dòng Nón Cói Đi Biển Cao Cấp 

Mu Coi Son Tra, Ngoi Nha Bien.jpg

Mũ Cói Đà Nẵng,  dòng sản phẩm đầu tiên theo phong cách tropix. 

Vooc Soon Tra

Từ những chiếc mũ, tôi mong muốn gắn kết và đóng góp bảo vệ màu xanh Sơn Trà, @haisontra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: