Nón Bucket Làng Chài, Code #09 Dứa Vàng


Non Bucket Lang Chai 08.jpg

Nón Bucket Làng Chài, Code 09, Dứa Vàng

Nón Bucket Làng Chài, Code #09 Dứa Vàng

Trái Dứa ( Thơm), được nhiều người trên thế giới chọn dùng làm biểu trung khi xuống biển, đội ở các kỳ nghỉ dưỡng biển.

Nón với 3 size cho cả gia đình
Ba – Size L ,
Mẹ – SIlze M
Baby – Size S

Mũ Bucket Trái Dứa To theo hình dáng form chuẩn của nón. Trái dứa lá xanh, vàng đậm. Nền vải xanh đậm, dễ phối quần áo cho cả gia đình.

Những sản phẩm từ biển Sơn Trà đúng tinh thần của anh em Ngôi Nhà Biển.

Ngôi Nhà Biển
http://www.ngoinhabien.com
m. 0977 191 119
Facebook: @bucketlangchai

 

BUcket Lang Chai Dua Vang 09.jpg

Nón Bucket Làng Chài, Dứa Vàng biểu trưng cho lòng  hiếu khách, tinh thần mùa hè và cả tính văn hóa vùng nhiệt đới, Ngôi Nhà Biển

Dua Vang  09.jpg

Non Bucket Lang Lang Chai Dua & Dua

Nón Bucket Làng Chài, Code 09, Dứa Vàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: