Bảng Giá Mũ Cói Du Lịch Tết & Biển Hè 2016,


Non Coi 2016

Bảng Giá Mũ Cói Du Lịch Tết & Biển Hè 2016,

Anh chị nào quan tâm đến gía Mũ Cói 2016, vui lòng inbox.
Sẽ chuyên biệt sản phẩm:
+ đại trà với giá mềm, tiện lợi, luôn có sẵn và giao hàng trên toàn quốc.  
+ du lịch MICE với thiết kế riêng, cao cấp.

Hẹn gặp ở biển những ngày nắng,

Hai Son Tra,
m. 0932 475 016
e. haisontra.dn@gmail.com
www.ngoinhabien.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: