Sản Phẩm Du Lịch Đà Nẵng 2016


Du Lich Da Nang

Sản Phẩm Du Lịch Đà Nẵng 2016

Dear anh chị đối tác,
Greetings from Vitours, Đà Nẵng.

Hiện tại, bộ phận LIÊN KẾT QUỐC TẾ/ CORPORATE TRAVEL DANANG – VITOURS đang triển gởi thông tin và giá hợp tác các sản phẩm DAILY TOURS và DAILY EXCURSIONS/ DA NANG đến các đại lý có khách Quốc Tế trên toàn quốc.

Các yêu cầu, vui lòng liên hệ:


BỘ PHẬN LIÊN KẾT QUỐC TẾ/ CORPORATE TRAVEL DA NANG – VITOURS
TRUNG TÂM DU LỊCH CHUYÊN ĐỀ LIÊN KẾT – VIETNAM TOURISM  – VITOURS

Van Hong Hai (Mr.)
Corporate Travel Manager
Mobile: (+84)932 475 016  |  Skype: vhhai.vn

Head office: 83 Nguyen Thi Minh Khai St., Hai Chau Dist., Da Nang City, Vietnam
Tel: (+84-511) 3823 660 – Ext: 406  |  Fax:  (+84-511) 3817 313
Email: hai.vh@vitours.com.vn  –  http://www.vitours.com.vn  –  www.dulichmientrung.com.vn

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: