Da Nang Beach Lifestyle & Passion

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort Summer trip & Team Building 2015

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort Summer trip & Team Building 2015

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort Summer trip & Team Building 2015

Da Nang Beach Lifestyle & Passion
Thank you Vitours MICE – Teambuilding & InterContinental Danang Sun Peninsula Resort to support to our beach- care & eco- lifestyle. The grass-hats color Da Nang’s beach summer time.
Hat-off, have fun and enjoy IC Teambuilding.

After trip, who knows, IC guests will have the eco hat for the eco excursions & at pools.
Memo. Demo with eco life.
June. 2015
***
Biển & Lựa chọn riêng
Cảm ơn MICE Vitours & IC Da Nang đã đồng hành với ý tưởng bảo vệ biển & cuộc sống xanh. Chiếc nòn cói góp phần xây dựng hình ảnh du lịch biển Hè Đà Nẵng.
Đội nón, tung tăng biển và thỏa thích cùng Teambudiling.
Hy vọng, sau chương trình, khách của IC lại có nón khi đi tham quan trên bán đảo và lúc ra hồ bơi.

Memo. Thử nghiệm sản phẩm với cuộc sống xanh.
Memo. Tháng 6.2015

Hai Son Tra,

— at InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: