Chia sẻ & đam mê nghề nghiệp, Du lịch


Team Building Đà Nẵng

Du lịch cộng đồng kết hợp Team Building, sản phẩm nâng cao kinh nghiệm thực tế cho các bạn sinh viên ngành Hospitality & Tourism tại Đà Nẵng và vùng lân cận. 

Chia sẻ & đam mê nghề nghiệp,

Nhìn lại hành trình bước vào nghề hướng dẫn viên rồi qua những công việc trong ngành khác nhau, thấy mình may mắn khi có nhiều người đi trước hướng dẫn, truyền lửa và bên cạnh khi cần đến. Cũng là cách gởi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp cũ đã cùng nhau song hành ở ngày tháng cũ, và cả mới ở miền Trung.

Chặng đường phía trước sẽ còn dài và cần nhiều nỗ lực. Hy vọng anh em phía sau sẽ tiếp tục thổi lửa và thổi to.

Biết đâu gió từ biển thổi lên núi để bùng lên những đam mê và lối đi riêng gắn kết với cộng đồng và các bạn trẻ trong ngành Hospitality & Du lịch ở Đà Nẵng.

Hải Sơn Trà,
Jan.2015

Trẻ em Cơ Tu. Photo. Huỳnh Hà, Hội An

Trẻ em Cơ Tu. Photo. Huỳnh Hà, Hội An

Du lịch cộng đồng kết hợp Team Building, Đà Nẵng - Đông Giang, Quảng Nam

Du lịch cộng đồng kết hợp Team Building, Đà Nẵng – Đông Giang, Quảng Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: