Teambuilding Sơn Trà, Ngày Vui Biển & Rừng


Teambuilding Sơn Trà, Ngày vui Biển & Núi

Teambuilding Sơn Trà, Ngày vui Biển & Núi

Teambuilding Sơn Trà,
Ngày Vui Biển & Rừng – tiên phong.
Memo Nov. 2014

Tiên phong bao giờ cũng vất vả, đòi hỏi sự nỗ lực và cả hy sinh cá nhân.

Có thể khẳng định các anh em đang thực hiện những chương trình Teambuilding chuyên sâu tại bán đảo Sơn Trà. Hình ảnh, hoạt động gắn kết với rừng, biển, cả văn hóa – con người Sơn Trà dần được chia sẻ theo nhiều phương diện. Thông điệp xanh từ vùng biển đẹp cũng lan tỏa theo chiều sâu.

Đam mê được gởi lại cho người phía sau – học trò, đồng nghiệp, đàn em sinh ra và lớn lên cùng Sơn Trà.

Tự hào và vui với nỗ lực chung của anh em. Chúc mọi người một ngày rộn tiếng cười cùng Sơn Trà.

Con khỉ lại nhảy trong rừng !!! Bonggo Bong

Hai Son Tra,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: