Hình Ảnh Biển Sơn Trà,


Sơn Trà góc nhìn đến Hòn Chảo

Sơn Trà góc nhìn đến Hòn Chảo

Hình Ảnh Biển Sơn Trà,

Post và link này như là một chia sẻ hình ảnh từ Chợ Mai – Sơn Trà.

Hình ảnh được chọn lọc từ những khi lang thang và chia sẻ lại để anh em trong ngành và các cơ quan khác sử dụng. Hình ảnh sẽ được cập nhật dần từ data qua nhiều năm lưu trữ.

Đối với các trường hợp đặc biệt, email Hải để có hình ảnh chất lượng tốt.

Khi ở trên cao, mọi ngườ sẽ thấy được đặc trung giao thoa biển cả và núi đồi của bán đảo Khỉ này.

Hẹn gặp ở biển Sơn Trà,

Hai Sontra,
haivanvn@gmail.com

***

Sơn Trà nhìn về hướng Đông,

Phía Đông Bán Đảo Sơn Trà

 

Một góc bãi biển của IC Sơn Trà,

Một góc bãi biển của IC Sơn Trà,

 

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

 

Hòn Chảo, một trong những điểm lặn biển đẹp nhất của vùng biển Đà Nẵng và Huế

Hòn Chảo, một trong những điểm lặn biển đẹp nhất của vùng biển Vịnh Đà Nẵng và Huế

 

ban dao son tra

Bán Đảo Sơn Trà

Bán Đảo Sơn Trà Bãi Đa

Bán Đảo Sơn Trà Bãi Đa

Bán đảo Sơn Trà, Góc Nhìn từ Ala Carte đến Mân Thái

Bán đảo Sơn Trà, Góc Nhìn từ Ala Carte đến Mân Thái

 

Chiều Sơn Trà, Hai Son Tra

Chiều Sơn Trà, Hai Son Tra

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: