Công Đồng Nhóm Học Tiếng Tây Ban Nha, Đà Nẵng,


Nơi mọi người cùng giao lưu, học hỏi, trao đổi về ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha

Nơi mọi người cùng giao lưu, học hỏi, trao đổi về ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha . Source. Internet 


Công Đồng Nhóm Học Tiếng Tây Ban Nha, Đà Nẵng, 

Hải dự định thành lập nhóm cộng đồng học tiếng Tây Ban Nha tại Đà Nẵng.  Hải muốn học và tổ chức nơi  mọi người cùng giao lưu, học hỏi, trao đổi về việc học ngôn ngữ và văn hóa Tây Ban Nha. Dự định, Hải sẽ liên lạc với các anh chị người Việt  có khả năng ngoại ngữ Tây Ban Nha tốt và người Tây Ban Nha đang sinh sống tại Đà Nẵng nhằm hỗ trợ việc học và khả năng giao tiếp với ngôn ngữ này.

Các bạn và anh chị có nhu cầu học, chia sẻ về cách học ngôn ngữ Tây Ban Nha tại Đà Nẵng, vui lòng gởi email để tôi có thể tập hợp và phát triển thành nhóm sinh hoạt thường xuyên.

Mong tin,

Văn Hải ( Mr.)
0932475 016
haivanvn@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: