Refine tradition, Làm mới truyền thống Việt


Làm mới hình ảnh văn hóa Việt, Ngôi Nhà Biển

Làm mới hình ảnh văn hóa Việt, Ngôi Nhà Biển

Refine tradition – Làm mới truyền thống Việt,
Nón Lá Mice, Famtrip, Sự Kiện biển

Cảm ơn chiến hữu, anh chị trong ngành đã đồng hành cùng anh em Ngôi Nhà Biển trong hành trình làm mới văn hóa Việt.

Hy vọng mỗi anh em là một đại sứ văn hóa Việt trước những thay đổi lớn của du lịch Đà Nẵng.

Khi chiếc nón lá rộn ràng giữa Đà thành, qua sông Hàn, chợ Hàn, cũng là khi đam mê của chúng tôi xôn xao trước phố biển. Phía sau những chiếc nón là hình ảnh của vùng quê, cần mẫn của các chị, các mẹ của cả môt Việt Nam yên bình.

Gởi theo nón những ước mơ của chúng tôi ra ngoài mảnh đất cong cong này.

Hai Sontra,
http://www.thebeachhousedanang.vn 

Nón lá, hình ảnh đặc trưng của Việt Nam. Photo. Life

Nón lá, hình ảnh đặc trưng của Việt Nam. Photo. Life

http://mp3.zing.vn/tim-kiem/bai-hat.html?q=hello+Vietnam

Nón là, hành trình làm mới văn hóa Việt, Ngôi Nhà Biển

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: