Mũ Cói Du Lịch Sơn Trà, Đà Nẵng


Mũ Cói Du Lịch Sơn Trà, Đà Nẵng,. Photo. Tuan Greenviet.

Mũ Cói Du Lịch Sơn Trà, Đà Nẵng,. Photo. Tuan Greenviet.

Mũ Cói & Du Lịch Sơn Trà, Đà Nẵng,

Mùa nắng đang về, chuẩn bị khởi động mùa du lịch biển của Sơn Trà, Đà Nẵng và biển miền Trung nói chung.

Hình ảnh cây đa cổ thụ, con vooc và dòng chữ Sơn Trà, Đà Nẵng lại lang thang qua những nẻo xanh của núi, biển cùng với cái mũ cói truyền thống.

Sơn Trà, Đà Nẵng, biển & du lịch Việt Nam, thông điệp xanh, làm mới hình ảnh chiếc mũ cói Việt Nam… cuộc sống dường như đã quá hạnh phúc và may mắn sau thăng trầm, nỗ lực với lựa chon riêng.

Cảm ơn các bạn bè, anh em đã tiếp sức để nón có được hình ảnh, phát huy công năng trọn vẹn của nó.

Cảm ơn và hẹn gặp trên biển, Sơn Trà,
Hai Sontra,

Biểu tượng của màu xanh Sơn Trà. Photo. Greenviet

Biểu tượng của màu xanh Sơn Trà. Photo. Greenviet

Mũ Cói Du Lịch Sơn Trà, sản phẩm cho hành trình xanh. Photo. Tuan Greenviet

Mũ Cói Du Lịch Sơn Trà, sản phẩm cho hành trình xanh. Photo. Tuan Greenviet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: