Túi Cói & Quảng Nam, Hình trình làm mới cây cói Quảng Nam,


Túi Cói Quảng Nam, Photo. Ngôi Nhà Biển

Túi Cói Quảng Nam, Photo. Ngôi Nhà Biển

Túi Cói & Quảng Nam, 
Hình trình làm mới cây cói Quảng Nam,

Cuối tuần, mọi người tất bật với đơn hàng túi cói cho một Hội Nghị Cao Cấp tại Đà Nẵng. Yêu cầu đơn giản nhưng lại quá nhiều thử thách: 3 ngày, 40 túi cói, cùng một thiết kế, cùng một màu cói tự nhiên, hàng chất lượng cao cho khách hàng cực kỳ khó tính.

Yêu cầu của khách hàng thường đưa đến sáng tạo và cơ hội mới.

Ở Việt Nam, cói có chất lượng cao nhất thường ở Thanh Hóa. Điều này đã thay đổi. Sẽ là nhiều bất ngờ khi cây cói trồng ở vùng Quảng Nam, trên vùng đất thịt, nước phèn, cùng với sự cần mẫn và kỹ thuật canh tác cói, cây cói ở Quảng Nam có đặc tính dày, không móc, vàng nhẹ, độ bền có thể lên đến 7 – 10 năm sau khi kiểm chứng thực tế với các sản phẩm cụ thể qua thời gian sử dụng.

Cảm ơn Easia, Vietnam đã giúp những chiếc túi cói, từ Đà Nẵng, đi ra thế giới qua con đường du lịch.

Hạnh phúc khi anh em Ngôi Nhà Biển cùng các cô đưa cây cói Quảng Nam thay đổi hình ảnh chiếc túi cói truyền thống, đơn điệu.

Hứa hẹn sẽ có nhiều dòng sản phẩm từ cây cói Quảng Nam với chất lượng ổn định và thiết kế phù hợp sử dụng trong các resorts, khách sạn, với các sự kiện, lễ hội của miền Trung.

Biển rất gần với cói ! 
Hai Sontra,

 

Đồng Cói Quảng Nam, Photo. Hai Sontra

Đồng Cói Quảng Nam, Photo. Hai Sontra

Thu hoạch cói tại Quảng Nam. Photo. Hai Sontra

Thu hoạch cói tại Quảng Nam. Photo. Hai Sontra

Động lực cho sự nỗ lực của chúng tôi. Ngôi Nhà Biển

Động lực cho sự nỗ lực của chúng tôi. Ngôi Nhà Biển

Năm 2014 hứa hẹn sẽ có nhiều sản phẩm túi cói chất l ượng cao từ cây cói Quảng Nam. Photo. Ngôi Nhà Biển

Năm 2014 hứa hẹn sẽ có nhiều sản phẩm túi cói chất l ượng cao từ cây cói Quảng Nam. Photo. Ngôi Nhà Biển

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: