Phát triển du lịch nông thôn Việt Nam,


Nam Giang, Quảng Nam. Photo. Hai Sontra

Nam Giang, Quảng Nam. Photo. Hai Sontra

Phát triển du lịch nông thôn Việt Nam, 
Miền Trung & Cao Nguyên, 

Với lợi thế và đặc trưng riêng về văn hóa, lịch sử, tài nguyên thiên nhiên, Quảng Nam và Thừa Thiên – Huế sẽ phát triển sâu hơn nữa du lịch nông thôn. 

Du lịch Nông thôn có thể xem như là cơ chế tối ưu cho sự phát triển du lịch theo hướng bền vững và phát huy các đặc điểm, khác biệt văn hóa của cộng đồng vào trong du lịch. 

Hy vọng tiếp tục dấn thân sâu hơn vào trong những công việc tương tự để có thể phát huy hết sở trường và chọn lựa riêng của cá nhân. 

Các anh chị nào quan tâm đến chủ đề Phát triển du lịch nông thôn Việt Nam, vui lòng email để trao đổi kỹ hơn về tự liệu cần hỗ trợ. 

Hai Sontra,

Nhóm dệt thổ cẩm Yaya, Drhoong, Đông Giang, Quảng Nam. Photo. Hai Sontra

Nhóm dệt thổ cẩm Yaya, Drhoong, Đông Giang, Quảng Nam. Photo. Hai Sontra

Lăng cô, Huế. Photo. Hai Sontra

Lăng cô, Huế. Photo. Hai Sontra

Du lịch nông thôn tại miền núi Tây Bắc, Việt Nam. Photo. Hai Sontra

Du lịch nông thôn tại miền núi Tây Bắc, Việt Nam. Photo. Hai Sontra

Du lịch nông thôn Việt Nam, mô hình du lịch homestay tại Tả Van, Lào Cai. Photo. Hai Sontra

Du lịch nông thôn Việt Nam, mô hình du lịch homestay tại Tả Van, Lào Cai. Photo. Hai Sontra

 

Du lịch nông thôn, làng mộc Kim Bồng, Hội An. Photo. Hai Sontra

Du lịch nông thôn, làng mộc Kim Bồng, Hội An. Photo. Hai Sontra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: