Tiếng gọi riêng, Nón & Biển,


Nón & Biển,  Hành trình với sự lựa chọn riêng

Nón & Biển,
Hành trình với sự lựa chọn riêng

Tiếng gọi riêng,
Nón & Biển,

Mỗi người sinh ra với một sứ mạng và tiếng gọi riêng !

May mắn khi tìm được con đường riêng mà ở nơi đó hình ảnh, công việc, dấn thân gắn với đam mê và sự gắn bó với nơi sinh ra, kể cả cái tên.

Cảm ơn ba mẹ đã đặt một cái tên riêng, sinh ra ở Sơn Trà và cũng cảm ơn cuộc đời đã vắt vào những lối riêng để rồi mình nhìn mình rõ hơn.

Cuộc đời này, sau cùng, chính là hành trình để hiểu mình, thong dong, vật lộn, để rồi khép lại mọi thứ để tìm yên bình ở một nơi bình yên.

Chẳng ai tự hoạch định con đường của mình rõ và thẳng, nhưng đam mê sẽ dẫn về lối riêng !

Chúc mọi người tìm được con đường riêng của mình !!!

Hai Son Tra,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: