Nón Cói Du Lịch Biển, Teambuilding Vietnam, Gala Biển Việt Nam 2014


Nón Cói Du Biển, Teambuilding Vietnam, Gala Biển 2014

Nón Cói Du Biển, Teambuilding Vietnam, Gala Biển 2014

Nón Cói Du Biển, Teambuilding Vietnam, Gala Biển 2014 

Tiếp tục chinh phục các nhà tổ chức du lịch, teambuilding, sự kiện, các gala trên biển.

Sứ mạng đem nón đến du lịch biển, teambuilding VIetnam vẫn còn là chặng dài trước mắt.

Đến lúc du lịch biển Việt Nam thay đổi và thôi dùng nón vải có plastic trên biển !

Đơn giản chỉ là làm mới văn hoa Việt.

NÓN CÓI DU LỊCH BIỂN VÀ TEAMBUILDING VIỆT NAM 

Sản phẩm phục vụ du lịch biển, teambuilding, sự kiện biển
Đơn giản là sản phẩm thích hợp nhất khi đi biển
Món quà ý nghĩa và thiết thực với các đoàn khách

Giải pháp P.R thương hiệu với chi phí thấp nhất và hiệu quả lâu dài

Contact.
Ngôi Nhà Biển – The Beach House Danang,
www.thebeachhousedanang.vn
0977 191 119 – 0935 75 33 87

Món quà ý nghĩa và thiết thực với các đoàn khách

Món quà ý nghĩa và thiết thực với các đoàn khách

Sản phẩm phục vụ du lịch biển, teambuilding, sự kiện biển

Sản phẩm phục vụ du lịch biển, teambuilding, sự kiện biển

Nón cói du lịch Tết và Hè 2014, Việt Nam

Nón cói du lịch Tết và Hè 2014, Việt Nam

Đơn giản là sản phẩm thích hợp nhất khi đi biển

Đơn giản là sản phẩm thích hợp nhất khi đi biển

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: