Túi đi biển & biển Sơn Trà,


Túi đi biển IC Sơn Trà, The Beach House

Túi đi biển IC Sơn Trà, The Beach House

Túi đi biển Sơn Trà, món quà dành riêng biển, hoài niệm và ngày thơ ấu,

Sau bao nỗ lực, những chiếc túi đi biển đầu tiên với Sơn Trà, Đà Nẵng đã thong dong trên biển từ yêu cầu của những Resorts, khách sạn.

Như mọi cuộc hành trình, việc đem những chiếc giỏ về biển cũng là đoạn đường dài và nhiều trải nghiệm, nỗ lực của nhiều anh em.

Sau nón cói là túi đi biển Sơn Trà. Vào ngày nắng, biển xanh, những chiếc túi con con lại lang thang ở Đà Nẵng, Hội An, trên biển…

Sau mọi thứ, cảm giác sâu và hứng khởi  nhất chính là đóng góp những sản phẩm giúp hình ảnh biển Sơn Trà đi xa và rộng, đúng vào thời điểm Sơn Trà trở mình cùng du lịch biển Đà Nẵng,Việt Nam.

Đam mê sẽ gởi về biển và xem như là món quà dành riêng cho Sơn Trà và những người thân.

p.s.
Ngày mai, trên phố, có thể bạn sẽ bắt gặp những chiếc túi như thế. Lúc đó, biển Sơn Trà – Đà Nẵng đang rất gần.

 

Hai Sontra,

Nón Cói Sơn Trà, The Beach House

Nón Cói Sơn Trà, The Beach House

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: