Dép Cói Việt Nam, Sản Phẩm Cảm Hứng Với Biển Và Dành Cho Biển


Dép Cói Việt Nam, Signature Crafts & Arts

Dép Cói Việt Nam, Signature Crafts & Arts

Dép Cói Việt Nam. 2013 , Hoàn toàn cói và yên tâm với môi trường

Dép Cói Việt Nam. 2013 , Hoàn toàn cói và yên tâm với môi trường

Dép Cói Việt Nam. 2013 , Sản phẩm với nguồn cảm hứng từ biển

Dép Cói Việt Nam. 2013 , Sản phẩm với nguồn cảm hứng từ biển

Dép Cói Việt Nam, Nhiệt đới Tropical

Dép Cói Việt Nam, Nhiệt đới

Dép Cói Việt Nam, Sản Phẩm Cảm Hứng Với Biển Và Dành Cho Biển

Lại là những ngày đi đến tận cùng với những sản phẩm với cảm hứng biển, dành riêng cho biển.

Rồi sẽ là hình ảnh những cây dừa, đàn cá tung tăng, con sóng … trên nền cói thuần Việt Nam. Dép lẹt xẹt, quanh quẩn trong nhà, trong phòng.  Có thể dùng đi biển, phơi khô, lại lẹt bẹt, lẹt xẹt.

Cói & biển, cảm hứng đó cứ tiếp tục dẫn dắt ra những ý tưởng mới, sản phẩm mới. Hy vọng, trong một ngày không xa, ngoài giỏ cói, túi cói, dép cói Việt Nam lại được lang thang trên những vùng biển yện bình của Việt Nam, rồi từ đó, đi ra khỏi hình chữ S.

Đam mê sẽ dẫn đến những đam mê.

Cói ơii là cói,

Hải Sơn Trà,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: