Vietnam Grass Bags


Cung cấp Túi Cói Cao Cấp Việt Nam

Cung cấp Túi Cói Cao Cấp Việt Nam

Đồng cói và những màu xanh của đam mê thời trai trẻ, Hải Sơn Trà

Đồng cói và những màu xanh của đam mê thời trai trẻ

Vietnam Grass Bags
Design & supply grass bags, sedge bags from Vietnam
Specialize in large inquiry with specific needs
Bags for beach time, gift bags, wine – bag,….

Contact,
Signature Crafts & Arts
Refine Tradition For Green Life
http://www.signaturecrafs.com.vn
Mobile. + 84 932 475 016  Steve Van ( Mr.)
Email.            haivanvn@gmail.com
Skyep.           vhhai.vn

****

Túi Cói Việt Nam,
Làm mới hình ảnh túi cói VIệt Nam

Không chỉ là túi cói, chúng tôi đang làm mới hình ảnh chiếc túi cói Việt Nam. Đó là trách nhiệm và đam mê của những người trẻ gắn bó với văn hoá, làng nghề Việt Nam.

Chúng tôi thực hiện & cung cấp các túi cói cao cấp trên toàn Việt Nam
Thực hiện các đơn hàng lớn, chất lượng cao, kết hợp in ấn, kiểu dáng hiện đại theo yêu cầu
Giữ thiết kế theo yêu cầu của Resorts, khách sạn, khu du lịch, sự kiện

Liên Lạc
Cơ Sở Sản Xuất Kinh Doanh Hàng TCMN Chữ Ký,
www.signaturecrafts.com.vn
Mobile. A. Hải  0932 475 016 – Chị Oanh. 0935 753 387

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: