Hai Son Tra Vs Vietnam Beach Hat , Hai Son Tra , Nón Cói Du Lịch Biển Vietnam


Vietnam seagrass hats, for eco frienldy life

Vietnam seagrass hats, for beach tours, teambuilding, mice in Vietnam

 

Hai Son Tra Vs Vietnam Beach Hat   – https://www.youtube.com/watch?v=cS_Ek8nUINs

Finally, the Google note me to the world with Vietnam Beach Hat. It’s not the beach hat, that’s our mojo with passion and share from Vietnam.

Thanks to all Signature Crafts & Arts, The Beach House Danang team and to all skillful ladies who craft all our beautiful grass hats.

 

***

Nón Cói Siinh Viên du lịch Việt Nam, Ngôi Nhà Biển

Nón Cói Siinh Viên du lịch Việt Nam, Ngôi Nhà Biển

 

Hai Son Tra , Nón Cói Du Lịch Biển Vietnam  
https://www.youtube.com/watch?v=cS_Ek8nUINs

Sau cùng, Mr. Google cũng nhận ra thành quả làm việc của Hai Son Tra và anh em.

Nón không là nón nữa, đó là hành trình làm mới du lịch biển, teambuilding Vietnam với hình ảnh đầy cảm hứng, biển.

Xem như đó là chặng đường cá nhân với du lịch, biển, Sơn Trà Đà Nẵng, dĩ nhiên cả nón cói Vietnam và những người cộng sự nhẫn nại làm ra chiếc nón.

Thành quả đó, đủ để cùng anh em ra biển ngồi hóng mát với ly bia thật lạnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: