DU LỊCH SƠN TRÀ & NÓN CÓI DU LỊCH SƠN TRÀ , SON TRA PENINSULA & SON TRA ECO-FRIENDLY HAT


Red shanked Doucs Son Tra, Vooc Chà Vá Chân Nâu, Sơn Trà, Ly Ly

Red shanked Doucs Son Tra, Vooc Chà Vá Chân Nâu, Sơn Trà, Ly Ly

Nón cói du lịch Sơn Trà, Đà Nẵng.  Sản phẩm gắn liền với du lịch Sơn Trà, Đà Nẵng cùng những thông điệp xanh từ vùng đảo bình yên

Nón cói du lịch Sơn Trà, Đà Nẵng.
Sản phẩm gắn liền với du lịch Sơn Trà, Đà Nẵng cùng những thông điệp xanh từ vùng đảo bình yên. Son Tra Eco-friendly hat for its  green Tourism

DU LỊCH SƠN TRÀ & NÓN CÓI DU LỊCH SƠN TRÀ
THE BEACH HOUSE / NGÔI NHÀ BIỂN
Tôi đang sống trong những ngày nhiều cảm xúc, nhiều trăn trở nhưng cũng nhiều niềm vui với Sơn Trà, Du lịch tại Hòn Đảo xinh tươi này.

Nhiều anh em, bạn bè ủng hộ con đường riêng của anh em nhà The Beach House với hình ảnh chiếc nón cói cùng với du lịch Sơn Trà, Đà Nẵng.

Khi những hình ảnh này đi xa hơn, rộng hơn, nhiều người bến đến Sơn Trà, đàn vooc, biển rừng.. thì chúng tôi mãn nguyện với những tâm nguyện trong việc tiên phong gởi đi những thông điệp xanh, biển từ nơi này.
Hải Sơn Trà

***

SON TRA PENINSULA & SON TRA ECO-FRIENDLY HAT
THE BEACH HOUSE/ NGOI NHA BIEN, SON TRA, DA NANG 

I am experience a real life with all worries, joys on our journey of doing great contribution to Son Tra peninsula’s Tourism.

Thanks to all valued support and encouragement of family, friends and The Beach House team. The journey of bringing sea-grass hat to Son Tra, Da Nang is on its good run.

It is our pleasure and success as the picture of this eco – friendly hat, together with the doucs, forest and tranquil ocean share the green mesage to all tourist and local fishing folks!
Hai Sontra,

Nón cói du lịch Sơn Trà, Đà Nẵng. Đơn giản chúng tôi đem tới hình ảnh mới cho biển Sơn Trà, Đà Nẵng

Nón cói du lịch Sơn Trà, Đà Nẵng. Đơn giản chúng tôi đem tới hình ảnh mới cho biển Sơn Trà, Đà Nẵng.  We color Son Tra Beach with green lifestyle

Nón cói Sơn Trà, Đà Nẵng, phụ kiện cho những chuyến đi về rừng Sơn Trà

Nón cói Sơn Trà, Đà Nẵng, phụ kiện cho những chuyến đi về rừng Sơn Trà. Eco-friendly hat for forest trip.

Ms. Thu Anh,  CEO Never Alone Cafe, thành viên BNI Việt Nam.  http://neveralone.vn/cat/to-chuc-su-kien/never-cafe-alone

Ms. Thu Anh,
CEO Never Alone Cafe, thành viên BNI Việt Nam.
http://neveralone.vn/cat/to-chuc-su-kien/never-cafe-alone

Ms. Diễm, Giám Đốc Du Lịch, Fimexco, Hồ Chí Minh, http://www.fimexco.com.vn/

Ms. Diễm, Giám Đốc Du Lịch, Fimexco, Hồ Chí Minh, Ms. Nguyen Diem, Director of Fimexco Travel 
http://www.fimexco.com.vn/

Monkey Hat for Moneky Bay, Nón cói Vooc tại đảo khỉ

Nón cói Vooc tại đảo khỉ, Monkey hat for Monkey Bay

Next step, monkey hat for monkey bat at Intercontinental Da Nang Son Tra Peninsula

Điểm đến kế tiếp, Next step, monkey hat for monkey bay at Intercontinental Da Nang Son Tra Peninsula

Thỏng diẻp xanh, Green message from Son Tra Peninsula,

Thỏng diẻp xanh, Green message from Son Tra Peninsula,

Nón cói gắn kết bạn bè. Connecting friends

Nón cói gắn kết bạn bè. Connecting friends

Chúng tôi đang góp phần thay đổi hình ảnh biển Sơn Trà, Đằ Nẵng xanh và đẹp hơn,  We are contributing to green life in Son Tra   Nguyen Tien Long, Son Tra Da Nang

Chúng tôi đang góp phần thay đổi hình ảnh biển Sơn Trà, Đằ Nẵng xanh và đẹp hơn,
We are contributing to green lifestyle in Son Tra
Nguyen Tien Long, Son Tra Da Nang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: