Son Tra Peninsula Pictures Collection 2013 / Tuyển tập những hình ảnh đẹp của Sơn Trà, Đà Nẵng 2013


Tuan Green Viet, his passion and work s are saving green life in Son Tra

Tuan Green Viet, his passion and work s are saving green life in Son Tra

Ốc sên Sơn Trà, Tuấn Green Viet, Đà Nẵng   Snails, Tuan Green Viet, Da Nang

Ốc sên Sơn Trà, Tuấn Green Viet, Đà Nẵng
Snails, Tuan Green Viet, Da Nang

Son Tra Peninsula Pictures Collection 2013 

This selection of great pictures from Hai Son Tra, his friends and ones who love tranquil Monkey Mountain.

The pictures collection portrays nature, wild life, ocean, villagers and their daily lives at Son Tra.

From our pictures, with different sightings, we would love to share all our keen, work and enthusiasm to green of Son Tra and its life. Meantime, personaly, I expect the corner of social media where ones can share their love to Son Tra and encourage people, tourists can learn and save green life in Son Tra, Da Nang.

Hai Son Tra,

***

Tuyển tập những hình ảnh đẹp của Sơn Trà, Đà Nẵng 2013 

Đơn giản là những gom góp hình ảnh đẹp của Hải Sơn Trà, bạn bè và nhiều cá nhân khác, những người yêu vùng núi yên tĩnh, núi khỉ Sơn Trà.

Tuyển tập hình khắc hoạ thiên nhiên, cuộc sống núi rừng, biển, cả con người và đời sống hàng ngày của Sơn Trà. Qua những tấm hình góp nhặt từ nghiều nguồn,  nhiều khoảnh khắc, chúng tôi muốn chia sẻ công việc, đam mê, sự nhiệt tình với màu xanh của Sơn Trà. Qua đó, cá nhân tôi cũng muốn tạo thành một góc nhỏ trên phương tiện đại chúng để các cá  nhân khác có thể chia sẻ tình yêu của mình đến Sơn Trà, khyến khích các cá nhân, khách du lịch biết và bảo vệ màu xanh Son Trà.

Hải Sơn Trà, 

Rong Tu, Jungle, Son Tra

Rong Tu, Jungle, Son Tra

Son Tra fungi, Tuan Green Viet

Son Tra fungi, Tuan Green Viet

Son Tra Sunset, Hai Son Tra

Son Tra Sunset, Hai Son Tra

Red shanked Doucs Son Tra, Vooc Chà Vá Chân Nâu, Sơn Trà, Ly Ly

Red shanked Doucs Son Tra, Vooc Chà Vá Chân Nâu, Sơn Trà, Ly Ly

Tam, Johnathan, Tuan, studying Red Shanked Doucs at Son Tra Peninsula, Photo. Johnathan.

Tam, Johnathan, Tuan, studying Red Shanked Doucs at Son Tra Peninsula, Photo. Johnathan.

Kéo mây - Pulling clouds. Võ Triều Hải

Kéo mây – Pulling clouds. Võ Triều Hải

Da Nang, Son Tra, Vo Trieu Hai

Da Nang, Son Tra, Vo Trieu Hai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: