NÓN CÓI DU LỊCH VIỆT NAM, NGÔI NHÀ BIỂN


Nón Cói Du Ịch Việt Nam, Sản phẩm tiên phong với du lịch Việt Nam

Nón Cói Du Ịch Việt Nam, Sản phẩm tiên phong với du lịch Việt Nam

NÓN CÓI DU LỊCH VIỆT NAM , NGÔI NHÀ BIỂN 

Những chiếc nón cói du lịch Việt Nam đang thay đổi, cùng truyền tải hình ảnh du lịch, biển Việt Nam một cách đầy cảm hứng với biển, văn hoá Việt và cả tính thân thiện của nó.

Đam mê trong du lịch, tôi gởi theo những chiếc nón .

Vài hôm nữa, những chiếc nón sẽ theo chân người bạn đến vùng biển xanh Philipine và mang theo cả những ước mơ của chúng tôi trên hành trình đem nón cói về biển Đà Nẵng, Việt Nam.

Rồi có thể tại Angkor, Moscow, Paris,  Maldives… bạn sẽ thấy những ước mơ của chúng tôi trên hành trình du lịch của du khách quốc tế .

Cty của bạn cần nón tặng khách, Cty của bạn sắp đi du lịch biển ??

Văn Hải ( Mr.)

Signature Crafts & Arts – signaturecrafts.com.vn
The Beach House Da Nang – thebeachhousedanang.vn
Email: haivanvn@gmail.com
Mobile : 0932 4750 16
Skype: vhhai.vn

NÓN CÓI DU LỊCH VIỆT NAM , NGÔI NHÀ BIỂN

Nón cói du lịch Việt Nam, I love Vietnam

Nón cói du lịch Việt Nam, I love Da nang

Nón cói du lịch Việt Nam, I love Da nang

Du lịch Đông Giang, Photo. Hai Sontra

Nón Cói & Du lịch Đông Giang, Photo. Hai Sontra

Nón cói Du lịch Việt Nam, đóng góp làm t hay đổi hình ảnh du lịch biển Việt Nam

Nón cói Du lịch Việt Nam, đóng góp làm t hay đổi hình ảnh du lịch biển Việt Nam

Nón cói du lịch VIệt Nam , sản phẩm thích hợp cho những ngày với biển hè,

Nón cói du lịch VIệt Nam , sản phẩm thích hợp cho những ngày với biển hè,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: